top of page

Be Responsible Program

Beryllium Science and Technology Association (BeST) byder dig velkommen til sit berylliumproduktforvaltningprogram "Be Responsible". Dette websted giver en introduktion til almindelig anvendelse af beryllium såvel som information og vejledning til forbedring af arbejdstageres sikkerhed under produktion og forarbejdning af berylliumholdige materialer. BeST repræsenterer de primære importører af beryllium til EU. En detaljeret version af Be Responsible-programmet kan findes på engelsk på www.berylliumsafety.eu.

KONTAKT OS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bruxelles

Tlf.nr.: +32 (0)2 213 74 20

E-mail: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

HVAD ER BERYLLIUM?

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi

Beryllium er et naturligt forekommende element, der ekstraheres fra mineraler som berylliummetal. Rent berylliummetal har et usædvanligt højt smeltepunkt og er det letteste af alle faste, kemisk stabile grundstoffer. Beryllium er en tredjedel lettere end aluminium, men har samtidig seks gange den specifikke stivhed i forhold til stål.

What is the most common use

HVAD ER DEN MEST ALMINDELIGE ANVENDELSE AF BERYLLIUM?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Berylliums bruges mest som en metallegering med kobber og beryllium (CuBe) indeholdende 2 % eller mindre beryllium. Almindeligt producerede CuBe-former omfatter stang-, bar-, rør-, plade- og strimmelformer. Berylliumholdige legeringer bruges i elektrisk og elektronisk udstyr, medicinsk udstyr, energiudforskning, undersøiske strukturer, plastforme, trykafbrydere, fly, rumfart, kommunikation, bilindustrien og fremstilling af tungt udstyr, hvor pålidelighed og lang levetid er afgørende.

Potential Health Effects
image005.png

POTENTIELLE SUNDHEDS-EFFEKTER SOM FØLGE AF EKSPONERING FOR BERYLLIUM

Forarbejdning af berylliumholdige materialer kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis man ikke følger sikker praksis, især i processer, der genererer støv. Indånding af luftbåren beryllium kan forårsage alvorlig lungesygdom hos overfølsomme personer, hvilket kan være dødelig.

Producenter og distributører af berylliumholdige produkter udarbejder sikkerhedsdatablad (SDS), produktinformationsark (PIS) eller sikkerhedsinformationsark (SIS), der giver yderligere sundheds-, sikkerheds- og miljøvejledning, der skal læses og forstås, inden der arbejdes med berylliumholdige materialer.

BWPM

BESKYTTELSE

AF BERYLLIUMARBEJDERE

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Driftsformer, der genererer luftbåret berylliumstøv eller røg, skal have eksponeringskontrollerende foranstaltninger såsom lokal udsugningsventilation. Arbejdereksponering ved den erhvervsmæssige eksponeringsgrænse (OEL) er ikke synlig og kræver indsamling af luftprøver af en industriel hygiejnemedarbejder eller andet kvalificeret fagfolk, der kontrollerer arbejdsmiljø og -sikkerhed, for at sammenligne med den gældende OEL.

 

Kernen i BeSTs Be Responsible-program er Beryllium Worker Protection Model (BWPM), der er baseret på otte elementer, der skal bruges af både ledelse og medarbejdere.

Hold Beryllium

                           

                           Ude af lungerne                            Work Areas Clean

                           

                           

                           Off the Skin                                    Off the Clothes

                         

                           

                           At the Source                                 In the Work Area

                         

                           

                           On the Plant Site                            Workers Prepared

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

It is understood that this model is not a one size fits all approach and that end users may need all or only part of this model in their workplace. The success of this model recognizes that exceptional beryllium safety performance can be achieved by a combination of operating manager ownership of safety, a disciplined use of the beryllium worker protection model and active worker involvement.

Controlling Workplace Exposures

CONTROLLING WORKPLACE EXPOSURES

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

The BWPM provides useful guidance and information to operating managers of facilities with workers handling beryllium-containing materials in ways which generate airborne particulate. The model encourages use of engineering and work practice controls, including personal protective equipment, to control potential worker exposure.  Exposure controls to limit dust emission and dispersion are necessary to keep beryllium work areas clean and keep beryllium particulate out of the lungs, off the skin, off of clothing, in the work process, in the work area and on the plant site, must be evaluated and implemented as appropriate. Workers must be trained in safe work procedures.

The primary means for exposure reduction are engineering controls and keeping the workplace visibly clean. Local exhaust ventilation process isolation and wet processing are often effective means of controlling the generation of airborne particles. Personal protective equipment (PPE) such as a respirator, gloves, protective clothing and shoe covers may be required. 

At www.berylliumsafety.eu,  BeST provides a Sources of Exposure Tool that characterises risk potential by type of operation and provides guidance on specific operational concerns. The tool also includes worker training aids.

Medical Surveillance of Workers

MEDICAL SURVEILLANCE OF WORKERS

OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

Employers should follow the requirements established by the respective member states regarding occupational health surveillance. However, BeST recommends any worker who exhibits signs or symptoms of exposure to beryllium be evaluated by a physician with expertise in chronic lung diseases.  Symptoms may include shortness of breath, unexplained coughing, fatigue, weight loss, fever and night sweats. European countries have nominated focal points for safety and health at work, which are typically the competent national authority. A list of National Focal Points is available on our English site.

Uses, Benefits and Critical Applications

USES, BENEFITS AND CRITICAL APPLICATIONS OF BERYLLIUM

Due to its unmatched combination of properties, beryllium and beryllium-containing materials have become important materials for a wide range of commercial and governmental applications. These materials bring unrivalled benefits to society and is the material of choice in critical application where failure is not an option. Beryllium is a Critical Raw Material (CRM) to the EU and has been included on the EU’s CRM list since its first publication in 2011. ​

strip after pressed-1.jpg
bottom of page